Rodo

Polityka prywatności

Polityka prywatności/RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Świebodzin Fabryka Okien Drewnianych Line Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowo 75; 66-200 Świebodzin, (zwana dalej Świebodzin).

Skąd mamy Państwa dane ?

Państwa dane osobowe otrzymane od Państwa drogą mailową, telefoniczną, za pomocą formularza zapytania lub osobiście, przetwarzane będą w celu przygotowania oferty lub realizacji umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe, będą przetwarzane tylko w sposób niezbędny do przedstawienia Państwu oferty lub zawarcia i zrealizowania umowy, w tym do :

 • przygotowanie oferty;
 • realizacji umów;
 • obsługi zgłoszeń serwisowych, reklamacyjnych;
 • kontakt z Państwem, odpowiedzi na Państwa pytania;
 • celów podatkowych i rachunkowych gdyż przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Świebodzin Fabryka Okien Drewnianych Line Sp. z o.o., np.:
 • ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń;
 • tworzenie analiz na nasze wewnętrzne potrzeby.

Dane ofertowe przetwarzane są w czasie potrzebnym do przygotowania oferty.   Dane z zawartej umowy przetwarzane są w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane do celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia okresu umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Kto jest odbiorcą Państwa danych?
Państwa dane będą przekazane w razie konieczności:

 •  pracownikom firmy Świebodzin w celu realizacji Państwa zlecenia;
 •  podmiotom uczestniczącym w realizacji zlecenia, oraz firmom współpracującym;
 •  firmie transportowej, dostarczającej Państwa zlecenie;
 •  serwisantom;
 •  Urzędom Państwowym;
 • Organom Państwowym;
 •  Partnerom działającym na nasze zlecenie (biuro rachunkowe, Kancelaria Prawna).

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz jak się z nami skontaktować ?

 • posiadają Państwo prawo do wglądu w swoje dane osobowe, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie danych;
 • mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;

Swoje prawa mogą Państwo realizować poprzez:

 • wiadomości e-mail wysłanej na adres iod@okna.swiebodzin.pl
 • pisemnie na adres korespondencyjny Wilkowo 75; 66-200 Świebodzin