Thermo
Comfort 92

Les fenêtres en bois Thermo Comfort 92 sont dédiées entre autres aux maisons passives grâce à une isolation thermique élevée. Ses principaux avantages comprennent, entre autres, la transmission thermique de la fenêtre au niveau de Uw = 0,8 W/m2K. Dans le cas de ce profilé, il est possible d’utiliser des vitrages jusqu’à 60 mm.

32 - 39 dB

Isolation acoustique

0,95 - 0,79 W/m²K

Isolation thermique

jusqu’à RC1, RC2

Sécurité

5 ans

Garantie

Profilé 92 – conçu pour la construction passive.

Les fenêtres PROFILÉ 92 sont idéales pour la construction passive. Ses principaux avantages sont, entre autres, la transmission thermique de la fenêtre au niveau de Uw = 0,8 W/m2K, ainsi qu’un vitrage avec isolation thermique Ug = 0,5 W/m2k.
Dans le cas de ce profilé, il est possible d’utiliser des vitrages jusqu’à 60 mm. Peintes d’une couleur couvrante ou transparente – selon vos préférences – elles donneront à votre appartement ou votre maison un caractère unique.

Couleur

Au choix : couleurs couvrantes de la palette RAL ou azur (structure du bois apparente). Système à 3 ou 4 couches.

Matière

Au choix : Pin, épicéa, mélèze, meranti ou chêne.

Poignées

Hoppe Luxembourg – blanc, vieil or, argent ou marron. Vous pouvez choisir en option d’autres poignées des catalogues Hoppe ou FKS.

Construction

Construction à cadre unique,
Épaisseur du cadre 92 mm,
Contreplaqué à quatre couches,
Planche équarrie collée par jointure digitale ou continue,
Différentes largeurs de profilé pour cadres et battants.

Vitrage

triple vitrage isolation standard, bichambre 4/18/4/18/4, coefficient de transfert thermique à partir de Ug = 0,5 W/m2 (remplissage d’argon),
en option : bord chaud de la même couleur que le cadre, verre de sécurité VSG6 – 12, anti-effraction : P2 – P5 ; verre insonorisé, verre de protection solaire, verre de protection contre l’incendie, verre de miroir, verre ornemental, etc.

Joint d’étanchéité

double standard,
triple en option.

Barre d’égouttage

standard – aluminium en blanc, argent, bronze ou d’olive ou couleur RAL choisie par le client pour correspondre à la fenêtre,
en option : Rejet d’eau en bois.

Ferrures

WinkHaus Activpilot avec une tête de champignon dans le battant sur la circonférence,
en option : résistance plus élevée à l’effraction au moyen des RC1 ou RC2 à plusieurs têtes de champignon dans le battant, ainsi que des poignées de porte verrouillables,
Limitation d’ouverture et de basculement, butées pour portes-fenêtres ; ferrures encastrées WinkHaus Aktivpilot Select.

Sens d’ouverture

Tournant,
basculant,
tournant-basculant.

Kolor

Kolor kryjący z palety RAL, lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie
Opcjonalnie dwukolor
System czteropowłokowy; impregnacja  oraz trzykrotne malowanie farbami.

Silicone

Transparent en standard ou adapté à la couleur de la fenêtre,
Couleurs disponibles : blanc, blanc crème, gris blanc, gris transparent, gris clair, gris, gris argenté, gris béton, jasmin, chêne clair, chêne foncé, brun pin, brun ocre, brun moyen, brun fauve, brun chocolat, brun foncé, noir.

Dodatki

Klamka z kluczykiem lub przyciskiem w kolorze białym, złotym lub srebrnym
Klamka Secustic Hoppe w kolorze białym, zlotym lub srebrnym.

Garantie

5 ans

Des centaines de clients satisfaits
depuis plus de 30 ans.

Autres produits

Thermo
Comfort 92

Thanks to high thermal insulation, profile Thermo Comfort 92 is suited for use in a passive house.

32 - 39 dB

Acoustic insulation

0,95 - 0,79 W/m2K

Thermal transmittance

to RC1, RC2

Security class

5 years

Warranty

Thermo Comfort 92 - suited for use in a passive house.

You can use glazing up to 60 mm thick, and thus obtain a Uw value of 0.8 W / m2K on the whole window.

The main distinguishing features of Thermo Comfort 92 wooden windows:

Colour

Covering from the RAL palette or azure from the catalog of transparent standard colours. Three-layer system or four-coat system; optional: two-colour RAL / azure, azure / RAL.

Material

There are various options available: pine, spruce, larch, meranti or oak.

Handles

From the Hoppe catalogue – to your liking.
Optional: from FKS catalogue.

Construction

single-frame construction,
massive 92mm thick frame,
four-layer glued scantlings (joined along the length),
Guarantee of the best thermal parameters,
with lamellas joined along their length or with external solid lamellas,
different widths of profiles for the frame and sash.

Glazing

standard 3-glass package, two-chamber 4/18/4/18/4, glazing thermal insulation: Ug = 1.1 W / m2k up to Ug=0,5 W/m2 ((argon-filled inter-pane space),
optional „warm frame” in a colour matched to the colour of the window, safety glass VSG 6-12, anti-burglary: P2 – P5; soundproof panes, solar control, fire protection, Venetian glass, ornamental glass etc

Gasket

– 2
– optionally: 3

The drip

aluminium in standard colours: white, silver, brown or dark brown,
optionally: aluminium in a selected RAL colour matching the colour of the window,
optionally: wooden drip.

Fittings

envelope WinkHaus Activpilot, with one anti-burglary mushroom in the sash,
optionally: the possibility of using fittings with an increased security class: RC1 or RC2 with anti-pry bolts in door leaf, handle rotation locks with a lift, window opening limiter, gradual tilting, balcony latch);
With the possible application of the Winkhaus Activpilot Select envelope fittings (hidden).

Way of opening

turn windows (R), tilt windows (U), turn-tilt windows (RU).

Kolor

Kolor kryjący z palety RAL, lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie
Opcjonalnie dwukolor
System czteropowłokowy; impregnacja  oraz trzykrotne malowanie farbami.

Silicone

transparent colour,
optionally: silicone colour matched to the colour of the wood,
available colours: white, cream-white, gray-white, transparent-gray, light-gray, gray, silver-gray, concrete-gray, jasmine, light oak, dark oak, pine brown, ochre brown, medium brown, roe brown, chocolate brown, dark brown, black.

Dodatki

Klamka z kluczykiem lub przyciskiem w kolorze białym, złotym lub srebrnym
Klamka Secustic Hoppe w kolorze białym, zlotym lub srebrnym.

Warranty

5 years

Many satisfied customers
over the last 30 years.

Other products

to RC1, RC2

31 - 39 dB

1,30 - 1,42 W/m2 K

to RC1, RC2

32 - 39 dB

1,20 - 0,97 W/m2 K

to RC1, RC2

31 - 39 dB

1,30 - 1,42 W/m2 K

to RC1, RC2

31 - 39 dB

1,30 - 1,42 W/m2K

Thermo
Comfort 92

Okna drewniane Thermo Comfort 92 są dedykowane do domów pasywnych m.in. dzięki wysokiej izolacyjności cieplnej. Do głównych jego zalet możemy zaliczyć między innymi przenikalność cieplną okna na poziomie Uw = 0,8 W/m2K.  W przypadku tego profilu istnieje możliwość zastosowania zespolenia szyb do 60 mm.

32 - 39 dB

Wygłuszenie

0,95 - 0,79 W/m2K

Izolacja termiczna

do RC1, RC2

bezpieczeństwo

5 lat

Gwaracja

Profil 92 - stworzony z myślą o budownictwie pasywnym.

Okna PROFIL 92 są idealne dla budownictwa pasywnego. Do głównych jego zalet możemy zaliczyć między innymi przenikalność cieplną okna na poziomie Uw = 0,8 W/m2K, a także pakiet szybowy o izolacyjności cieplnej Ug = 0,5 W/m2k.
W przypadku tego profilu istnieje możliwość zastosowania zespolenia szyb do 60 mm. Malowane kolorem kryjącym lub transparentnym – w zależności od Państwa upodobania – nadadzą Państwa mieszkaniu lub domowi wyjątkowy charakter.

Kolor

Do wyboru: kolory kryjące z palety RAL lub lazur (widoczna powłoka struktury drewna). System 3- lub 4-powłokowy.

Materiał

Do wyboru drewno: sosna, meranti, dąb, świerk lub modrzew.

Klamki

Hoppe Luxembourg – biała, stare złoto, srebrna lub brązowa. Opcjonalnie do wyboru inne klamki z katalogu Hoppe albo FKS.

Konstrukcja

Konstrukcja jednoramowa,
Grubość ramy 92 mm,
Różne grubości profili dla ram i skrzydeł,
Z lamelami łączonymi na długości lub z zewnętrznymi lamelami litymi,
Kantówka trójwarstwowo klejona.

Szklenie

W standardzie pakiet 3 – szybowy, dwukomorowy 4/18/4/18/4 (wypełnienie argonem); Ug = 0,5 W/m2k
Standardowa ramka dystansowa.
Opcjonalnie “ciepła ramka” w kolorze dobranym do koloru okna.
Opcjonalnie: Szyby bezpieczne VSG6 – 12, antywłamaniowe P2-P5, szyby dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne, przeciwpożarowe, szkło weneckie, szkła ornamentowe itp.

Uszczelki

– w standardzie: dwie uszczelki
– opcjonalnie: trzy uszczelki,
Kolor uszczelki dostosowany do koloru ramy i skrzydła okna

Okapnik

W standardzie okapnik aluminiowy firmy ALURON w kolorach standardowych: białym, srebrnym, brązowym lub oliwkowym. Opcjonalnie: inne kolory wybrane przez Klienta.
Opcjonalnie: okapnik drewniany lub z maskowaniem.
opcjonalnie: okapniki aluminiowe w kolorach niestandardowych z palety RAL.

Okucia

W standardzie obwiedniowe WinkHaus Activpilot, z jednym grzybkiem antywłamaniowym w skrzydle.
Opcjonalnie: możliwość zastosowania okucia o zwiększonej klasie bezpieczeństwa: RC1 lub RC2 z grzybkami przeciwwyważeniowymi w skrzydle, blokady obrotu klamki z podnośnikiem, ogranicznika otwarcia okna, stopniowego uchylania, zatrzasku balkonowego); możliwość zastosowania okuć obwiedniowych Winkhaus Activpilot Select (ukrytych).

Sposób otwierania

R (okna rozwierne), U (okna uchylne), RU (okna rozwierno – uchylne)

Kolor

Kolor kryjący z palety RAL, lub kolor lazurowy (ukazujący strukturę drewna) z katalogu transparentnych kolorów standardowych.
Jednakowy kolor strony wewnętrznej i zewnętrznej okna w standardzie
Opcjonalnie dwukolor
System czteropowłokowy; impregnacja  oraz trzykrotne malowanie farbami.

Silikon

Kolor transparentny w standardzie.
Opcjonalnie kolory silikonu dopasowane do barwy drewna.
Dostępne kolory:
biały, kremowo-biały, szaro-biały, przeźroczysto-szary, jasno-szary, szary, srebrno-szary, betonowo-szary, jaśminowy, jasny dąb, ciemny dąb, sosnowy brąz, ochra brąz, średni brąz, sarni brąz, czekoladowy brąz, ciemny brąz, czarny

Dodatki

Klamka z kluczykiem lub przyciskiem w kolorze białym, złotym lub srebrnym
Klamka Secustic Hoppe w kolorze białym, zlotym lub srebrnym.

Gwarancja

5 lat

Setki zadowolonych klientów
na przestrzeni 30 lat.

Pozostałe produkty