Jak pielęgnować okna drewniane, aby pozostały jak nowe?

Powierzchnię drewnianych elementów należy czyścić gruntownie dwa razy do roku czystą wodą: zmyć kurz, ślady po owadach i podobne zabrudzenia. Jest to szczególnie istotne przy dolnej części ramy.

Po montażu, a następnie dwa razy do roku (jednakże nigdy podczas mrozów), stosować zestaw pielęgnacyjny GORI według wskazówek. Uszczelki powinny być raz do roku lekko przecierane talkiem w celu uniknięcia ich przywierania do powierzchni lakierowanych.

Aby utrzymać łatwość poruszania się okuć, należy przynajmniej raz w roku natłuścić je lub oliwić – podczas wykonywania tej czynności upewnić się, że śruby znajdują się we właściwym położeniu.

Należy sprawdzać, czy nie ma pęknięć w wypełniaczu do połączeń i fug, ponieważ grozi to nasiąkaniem wody. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń tego rodzaju wypełniacz musi być całkowicie usunięty i położony na nowo.

Przed użyciem taśmy klejącej należy upewnić się u producenta, czy nadaje się ona do naklejania na okna drewniane. Niektóre taśmy klejące mogą powodować uszkodzenia powłoki. Niezależnie od rodzaju taśmy zbyt długie przetrzymywanie przyklejonej do okna taśmy może prowadzić do trudności z jej pozbyciem się oraz do uszkodzeń powierzchni.

Czyste lakierowane powierzchnie muszą być starannie sprawdzane pod kątem uszkodzeń. W przypadku wystąpienia ewentualnych usterek należy: 

– szlifować uszkodzone mechanicznie miejsca, używając papieru ściernego o ziarnistości 180-220, a następnie starannie odkurzyć. Należy szlifować wyłącznie uszkodzone miejsca i uważać, aby nie zeszlifować podkładu. Do wykończenia powierzchni stosować GORI895 poprzez dwukrotne malowanie rozszczepionym pędzlem do farb akrylowych.

Aby przedłużyć żywotność okna, zmienić jego kolor czy też przy konieczności przeprowadzenia koniecznych zabiegów konserwacyjnych, pomóc może całkowita przeróbka powłoki drewnianego okna. Do tego celu używa się GORI 895 lub GORI 894 – są to produkty do malowania pędzlem przeznaczone specjalnie do okien i drzwi zewnętrznych. Dzięki temu okno otrzymuje całkowicie nową ochronę przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

Chcesz zadać pytanie? Zapraszamy do kontaktu.